VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

Haspengouw, een huis voor hamsters

Situering project

De streek rond Widooie in Haspengouw is het enige gebied in Vlaanderen waar de Europese hamster nog met zekerheid voorkomt. Maar de populatie is erg klein en fragiel. De hamster is een soort die leeft op akkers, en afhankelijk is van de landbouw. Hamsters maken burchten in de akkers en vinden er ook hun voedsel. Om te kunnen overleven, heeft de hamster op de velden nood aan dekking van halverwege april tot begin september. Dat wil zeggen dat er in die periode een voldoende dicht gewas op de akkers moet staan. In de gangbaar gebruikte teelten is dat heel vaak niet meer het geval. Die dekking is het grootste knelpunt waaraan gewerkt moet worden, willen we de hamster in Haspengouw behouden.

Werking PIBO-Campus

PIBO-Campus zal op zoek gaan naar gewassen die de bodem bedekt houden tot eind september (tot dan leeft de hamster voornamelijk bovengronds). Zo werden in 2017 verschillende groenbemestermengsels in proef genomen. In 2018 zal wintertarwe gedorsen worden met een arenstripper zodat de bodem na de oogst voldoende bedekt blijft met de graanstengels.

inzaai groenbemesters zomer 2017. 

Looptijd project

2015 – 2020