VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

ADLO: Hoe diffuse vervuiling praktisch aanpakken?

Spuiten Drift en afspoeling

Probleemstelling

De verontreiniging van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen (gbm) wordt veroorzaakt door directe en diffuse bronnen. In het verleden werden reeds heel wat sensibilisatieprojecten uitgevoerd om directe bronnen van vervuiling, of ook puntvervuiling genoemd, te beperken. Maar naast directe bronnen zijn er ook de diffuse bronnen die aan de oorzaak liggen van de verontreiniging van het water. Diffuse bronnen omvatten drift en afspoeling van gbm.

Doelstellingen

  • Landbouwers informeren en sensibiliseren om drift te beperken d.m.v. toepassing van bufferzonereglementering in de praktijk. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel druppel- en stofdrift. Enerzijds moet gewezen worden op de gevolgen van het niet toepassen van de bufferzonereglementering. Dit zou immers kunnen leiden tot intrekking van de erkenning. Daarnaast bestaat de kans dat de wetgeving alleen nog maar strenger zal worden indien er geen positieve trend waargenomen wordt in de vervuiling van oppervlaktewater (cfr. MAP). Anderzijds wordt de bufferzonereglementering door heel wat landbouwers niet of niet correct toegepast vanwege de complexiteit ervan. Daarom is er een handige webtool ontwikkeld (http://www.spuithulp.be/) om landbouwers te helpen bij de praktische toepassing: Hoe de bufferzone zo beperkt mogelijk houden door combinatie van middelenkeuze en doptype? Welke middelen inzetten als ik de bufferzone wil minimaliseren tot 1m? Welke aanpassingen zijn er nodig om gbm te gebruiken tot op 1m van de waterloop?
  • Omdat ook afspoeling een belangrijke, maar tot op heden minder gekende, vorm is van diffuse vervuiling is het nodig dat landbouwers in erosiegevoelige gebieden (waar deze problematiek zich vnl. voordoet) bewust worden gemaakt hiervan. Het ADLO-project beoogt dan ook om de landbouwers te sensibiliseren om maatregelen te nemen om afspoeling van gbm tegen te gaan, vb. aanleggen van bufferstroken, drempeltjes aanleggen in de aardappelteelt, … Er rijzen veel vragen bij de aardappeldrempeltjes, nl. over extra trekkracht die nodig is voor de drempel- machine, meer rotte knollen door water die tussen de ruggen blijft staan, rooiproblemen, .. Dit project wil dergelijke maatregelen demonstreren en de landbouwers antwoorden bieden op de vragen die hieromtrent bij hen leven.

Werking PIBO-Campus

  • Demoproef spuitdoppen in granen en aardappelen
  • Organisatie demoplatform anno 2015
  • Algemene communicatie

Bekijk hier de folder over aardappeldrempeltjes:

Folder aardappeldrempeltjes – definitief

Bekijk hier de folder over driftreductie:

Folder driftreductie – spuithulp-definitief