VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

Privacyverklaring PIBO-campus vzw

Algemene informatie 

Deze verklaring met betrekking tot Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing op het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs vzw (afgekort PIBO-campus vzw), Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren met als ondernemingsnummer BE 0461.790.472

GDPR/AVG?

GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) is de nieuwe Europese wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Deze wetgeving is van kracht sinds 25 mei 2018.

Website

De informatie die wij ter beschikking stellen op onze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Bijgevolg kan deze informatie dus niet beschouwd worden als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker. Aan de informatie verstrekt op de website kunt u geen rechten ontlenen. Indien u onjuistheden of gebreken vaststelt, gelieve deze dan te melden.

Aansprakelijkheid

PIBO-campus vzw of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van informatie die op deze website wordt aangeboden, of van externe websites waarnaar deze site verwijst.
Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je verstrekt worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GPDR’). PIBO-campus vzw verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleind waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. PIBO-campus vzw verstuurt berichten via haar nieuwsbrief en daarin is steeds de mogelijkheid voorzien om via een knop ‘uitschrijven’ dergelijke berichten niet meer te ontvangen in de toekomst.

Gebruik van contactformulieren

Je kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactformulieren die je terugvindt op onze website. In het bijzonder kan je ons de volgende informatie verstrekken:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de informatie die je via het contactformulier hebt verstrekt uitsluitend voor het verwerken van je specifieke verzoek. PIBO-campus vzw kan jou contacteren voor een eventuele samenwerking in het kader van relevante landbouwkundige onderzoeksprojecten.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

U heeft een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

In overeenstemming met de AVG wetgeving heeft u het recht van inzage, verbetering of wissing van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.
U heeft het recht om klacht in te dienen tegen of over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Privacy Commissie.
Overeenkomstig de AVG heeft u het recht om inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. u kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen.
U hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kan deze rechten uitoefenen:

  • via mail naar pibocampus@pibo.be
  • per brief naar PIBO-campus vzw, Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren

U heeft tenslotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 contact@apd-gba.be

Wie kan uw persoonsgegevens zien?

De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de bevoegde medewerkers van PIBO-campus vzw die beroepsmatig deze gegevens nodig hebben.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser. Alle gegevens over surfgedrag kunnen door PIBO-campus vzw herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Deze data worden niet doorgegeven aan andere organisaties.