VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

Onderzoeksveld

Het onderzoek is opgesplitst in drie gebieden met al dan niet sterke overlappingen:

1. Gangbare landbouw

Onderzoek gericht op rassen, gewasbescherming en teelttechniek in:

  • Wintergerst
  • Wintertarwe
  • Suikerbieten
  • Cichorei
  • Korrelmaïs
  • Aardappelen
  • Erwten (i.s.m. B.N.D. Internationale telersvereniging en Greenyard Prepared)
  • Bonen (i.s.m. B.N.D. Internationale telersvereniging en Greenyard Prepared)

2. Duurzame landbouw (Projectwerking)

Voornamelijk projectmatig onderzoek gericht op:

 •  Optimalisatie bemesting
 •  Erosiebestrijding
 •  Bodemkwaliteit
 •  Driftreductie gewasbeschermingsmiddelen
 •  Implementatie van nieuwe gewassen (bv. soja)

Voor een overzicht van alle lopende en afgelopen projecten, klik hier.

3. Biologische landbouw

Onderzoek gericht op rassen, gewasbescherming en teelttechniek in:

 • Cichorei
 • Aardappelen
 • Bonen
 • Korrelmaïs
 • Triticale
 • Grasklaver