VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

Woord van de voorzitter

Inge Moors gecomprimeerd

De Limburgse land- en tuinbouw is een belangrijk economisch speerpunt. Op ongeveer 90 000 ha landbouwgrond zorgen bijna 3 000 land- en tuinbouwers actief voor een directe en indirecte tewerkstelling van 8 000 mensen. De voedselproductie vormt een wezenlijk onderdeel van het agrarisch businesscomplex, dit zorgt in de toelevering en in de vermarkting en verwerking voor bijkomende economische activiteiten. De gecreëerde tewerkstelling in de ganse keten bedraagt ruim 20 500 VTE.

Op het vlak van de voedselproductie is in het zuiden van de provincie een sterke akkerbouw aanwezig. Met een jaarlijkse productiewaarde van ongeveer 60 miljoen euro heeft de teelt van akkerbouwgewassen een belangrijk aandeel in de totale economische waarde van de Limburgse land- en tuinbouw.

Om de economische waarde van de akkerbouw te bestendigen en zelfs te versterken is het essentieel dat wordt geanticipeerd op wijzigende marktomstandigheden, voedselveiligheidseisen, milieumaatregelen en de noodzaak van innovatie zowel in rassen als in teeltomstandigheden. Om de land- en tuinbouwers hierin te ondersteunen, speelt het praktijkgericht onderzoek een zeer belangrijke rol. Met PIBO-campus te Tongeren beschikt Limburg over een sterk praktijkgericht onderzoekscentrum voor de akkerbouw.

Door onderzoeksprojecten en een sterke proefveldwerking worden de Limburgse akkerbouwers geadviseerd en begeleid in hun streven naar een meer duurzame en innovatieve land- en tuinbouw. De provincie Limburg is reeds jaren structurele partner van PIBO-campus en zal in de toekomst de verdere uitbouw van dit provinciaal praktijkcentrum ondersteunen. Op die manier levert het provinciaal landbouwbeleid een belangrijke bijdrage aan het behoud en versterking van een economische rendabele land- en tuinbouw en aan het innovatief en duurzaam agrarisch ondernemerschap in Limburg.

 

Inge Moors

Gedeputeerde van landbouw

Voorzitter PIBO-Campus vzw