VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

LEADER: Aanpak van nitraatproblematiek

met de steun van ELFPO

Situering project

In het kader van het LEADER Project Kempen en Maasland ‘Aanpak van nitraatproblematiek’ worden landbouwers gestimuleerd om gedurende 2 jaar (seizoenen 2018 en 2019) gebruik te maken van de EVA-app voor registratie van hun bemesting. Deze bedrijven worden begeleid door de app ter beschikking te stellen, een opleiding te geven en advies te geven omtrent het gebruik van bemesting. Van de landbouwers wordt vereist dat ze inzage geven in het gebruik van hun meststoffen en dat ze de onderzoekers op de hoogte stellen van eventuele problemen. In het project worden ook demonstratie-activiteiten voorzien.

Werking PIBO-Campus

Langsgaan met de EVA-app voor bemesting bij twee landbouwers in twee gemeenten in het gebied Kempen-Maasland.

Looptijd van het project

1 maart 2015 – 28 februari 2018