VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

Enerpedia 2.0

enerpedia02

Projectomschrijving

Het project Enerpedia 2.0 kadert binnen het Vlaams Klimaatfonds en is één van drie complementaire koepelinitiatieven in Vlaanderen rond het thema ‘Energie in de land- en tuinbouw’.

Naast dit project werken ook het Energieconsulentenproject van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) en het Kenniscentrum Glastuinbouw rond hetzelfde thema. Deze initiatieven zijn echter complementair met het Enerpedia 2.0 project en werken respectievelijk rond individuele begeleiding m.b.t. rationeel energiegebruik bij de landbouwers en rond energie in de glastuinbouw.

Bovendien ligt het zwaartepunt van elk van deze projecten bij verschillende partijen: Enerpedia 2.0 is een gezamenlijk initiatief van INAGRO provinciaal EVAP vzw, een groot aantal Vlaamse landbouwpraktijkcentra en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Het energieconsulentenproject van VEA heeft zijn zwaartepunt bij Boerenbond (BB) via het Innovatiesteunpunt (ISP). Het kenniscentrum glastuinbouw werkt op haar beurt vanuit de Katholieke Hogeschool der Kempen (KHK). Door onderlinge interactie – zo zijn ISP en KHK ook betrokken in het Enerpedia 2.0-project -, wordt de communicatie en kennisuitwisseling tussen Enerpedia 2.0, het energieconsulentenproject van VEA en het kenniscentrum glastuinbouw toch voldoende verzekerd. Samen bieden deze drie projecten de kans om een sterk en onderling goed afgestemd actieplan  m.b.t. ‘Energie in Vlaamse land- en tuinbouw’ uit te werken.

Naast de partners die het Memorandum of Understanding Enerpedia 2.0 onderschreven (met name INAGRO provinciaal EVAP vzw, Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO), Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW), Hooibeekhoeve, PIBO-campus, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver (PSKW), Provinciaal proefcentrum voor de groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT), Proefcentrum Aardappelen (PCA), Proefcentrum Fruitteelt (PCFruit)), zijn ook ISP en KHK lid van het consortium.

Dit consortium kan bovendien naar voor geschoven worden als een operationele groep Energie in het kader van het Europees Innovatiepartnerschap (EIP). De meerwaarde hiervan is duidelijk. Als lid van het EIP heeft het consortium meer slagkracht om wetenschappelijk onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

Het project Enerpedia 2.0  heeft een duur van drie jaar en loopt (deels) parallel aan het VEA Energieconsulentenproject.

Bezoek de website: www.enerpedia.be

Werking PIBO-campus

De werking van de PIBO-campus concentreert zich voornamelijk op de demonstratie van ‘zuinig tractor rijden’. Daarnaast zal meegewerkt aan andere demonstraties, beurzen, de organisatie van open energiedag, workshops.

Looptijd: 2014-2016