VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

Demo: Niet-productieve investeringen: de investering waard!

Projectomschrijving:

Dit project wenst bij te dragen aan de doelstelling van het departement Landbouw & Visserij om bij landbouwers meer bekendheid te creëren en landbouwers te sensibiliseren rond VLIF-steun voor niet-productieve investeringen. Om fruittelers/landbouwers te overtuigen om in te zetten op niet-productieve investeringen, is er nood aan goede voorbeeldpraktijken. We gaan dan ook op zoek naar fruittelers/landbouwers die reeds aan de slag zijn met niet-productieve investeringen. In overleg met deze fruittelers/landbouwers (voorbeeldbedrijven) wordt nagegaan aan welke randvoorwaarden er moet voldaan worden om van de niet-productieve investering een succes te maken. Verder wordt ook een sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse) en een kostenanalyse uitgevoerd. Het resultaat wordt in een brochure (digitaal beschikbaar) gegoten met tips en tricks voor telers die aan de slag willen gaan met niet-productieve investeringen. In 2022 organiseren we minstens 10 demo’s, waar de landbouwer/fruitteler zijn kennis en ervaringen omtrent één of meerdere niet-productieve investeringen deelt met de bezoekende landbouwers. Het delen van kennis/innovatieve praktijken tussen landbouwers onderling is immers cruciaal om deze kennis/praktijken ingang te doen vinden in de praktijk. Verder selecteren we drie maatregelen waarvoor we bij drie voorbeeldbedrijven een beperkte proefopzet opzetten en opvolgen in 2022, om op die manier meer info te verzamelen over de voordelen van een bepaalde maatregel. Fruittelers/landbouwers die interesse hebben om VLIF-steun aan te vragen kunnen tijdens de looptijd van het project ook terecht bij ons voor advies over bv. de soortenkeuze van een haag/houtkant, peilgestuurde drainage,… . Tot slot wordt in dit demoproject ingezet op communicatie via verschillende kanalen om ook ruimer te communiceren rond (VLIF-steun voor) niet-productieve investeringen. De focus van dit projectvoorstel ligt op meerdere thema’s, waaronder bevordering van biodiversiteit, erosievermindering, waterbeheer/waterkwaliteit, en landschappelijke ontwikkeling.

Rol PIBO-Campus en projectpartners:

Pcfruit coördineert het project. PIBO-Campus is partner, samen met PVL en Boerenennatuur.

Werking PIBO-Campus:

  • Identificeren van 5 praktijkvoorbeelden: landbouwers die in het verleden reeds investeerden in NPI’s of maatregelen realiseerden die nu gesubsidieerd kunnen worden via VLIF-steun.
  • SWOT-analyse: langsgaan bij landbouwers met vragenlijst betreffende VLIF-steun voor niet-productieve investeringen
  • Organiseren van 2 demo’s bij praktijkvoorbeelden in 2022
  • Opvolgen van 1 proefopzet in 2022: invloed van hagen, heggen en bloemstroken op de aanwezigheid van nuttige insecten en plagen in suikerbieten
  • Adviesverlening aan landbouwers bij aanvraag voor NPI’s: helpen bij procedure, opmaak Technisch Verantwoordingsadvies
  • Communicatie naar de landbouwers

Looptijd project: 1/7/2021 – 31/12/2022