VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

AOF: Meerwaarde van bladmeststoffen in aardappelen

Situering project

De bemesting blijft een zeer belangrijke factor voor de opbrengst én voor de kwaliteit van de aardappelen. Daarentegen blijft er na de teelt van aardappelen nog al te vaak een hogere hoeveelheid stikstof achter in de bodem in het najaar. Een goede beredeneerde bemesting op aardappelpercelen is dan ook een must.

De voorbije jaren werd reeds onderzoek gedaan op onder andere kaliumbemesting, fractioneren van de stikstofbemesting, gebruik van effluent, inzetten van kunstmeststofvervangers, … Bladmeststoffen werden tot nu toe nog niet opgenomen in het LCA-programma. Nochtans bestaan er in de handel tal van bladmeststoffen die toepasbaar zijn in de aardappelteelt. Het aanbod is groot met heel wat verschillen op vlak van onder andere samenstelling, aantal toepassingen en kostprijs. Telers zetten bladmeststoffen bijvoorbeeld in tijdens een periode van droogte (weinig mineralisatie in de bodem), wanneer het gewas een mindere groei kent of om het loof langer groen te houden. Al te vaak kunnen handelaren geen duidelijke, objectieve resultaten van de meerwaarde voor de teelt voorleggen. Daarnaast betekent het inzetten van bladmeststoffen een (soms grote) extra kost zonder dat de teler weet of dit hem extra kilo’s en/of kwaliteit oplevert.

Werking PIBO-Campus

Er zullen proeven worden aangelegd met verschillende bladmeststoffen, samen met BDB en LTCW. Er wordt naar gestreefd om over de verschillende proefvelden heen dezelfde producten op te nemen zodat de resultaten samen kunnen verwerkt worden. BDB zal instaan voor de opvolging van deze proeven.

Volgende objecten lagen in proef in 2016 en 2017:

  • Vollevelds stikstof in vloeibare vorm tot advies (210 EN)
  • Vollevelds stikstof in vloeibare vorm tot 160 EN aangevuld met 42EN bladmeststof Urean
  • Vollevelds stikstof in vloeibare vorm tot 160 EN aangevuld met 15EN bladmeststof Power Green
  • Vollevelds stikstof in vloeibare vorm tot 160 EN aangevuld met 15EN bladmeststof N+S20
  • Vollevelds stikstof in vloeibare vorm tot 160 EN aangevuld met 15EN bladmeststof N-Leaf
  • Vollevelds stikstof in vloeibare vorm tot 210 EN daarna supplementair Solatrel volgens advies
  • Vollevelds stikstof in vloeibare vorm tot 210 EN daarna supplementair Florabet volgens advies
  • Vollevelds stikstof in vloeibare vorm tot 160 EN niet aangevuld

Looptijd project

20 december 2015 – 20 december 2017