VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

Bemesting/Nitraatresidu (CVBB)

CVBB-logo

Projectdoelstelling

CVBB staat voor Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting. In het kader van de uitvoering van het mestactieplan 4 2011 – 2014 werd extra aandacht besteed aan de begeleiding van de land- en tuinbouwbedrijven. Het was daarbij de bedoeling zowel individuele bedrijven te begeleiden o.a. via bemestingsadvies en bedrijfsbezoeken , als zich te richten op groepen bedrijven o.a. via waterkwaliteitsgroepen en groepsvoorlichting al dan niet gekoppeld aan demonstratieprojecten. Bij dit alles zijn de diverse tuinbouwpraktijkcentra en landbouwcentra en spelen ze een centrale rol. Willen wij komen tot een doelgerichte en efficiënte aanpak van de opgezette voorlichting en begeleiding, waarbij ook de landbouworganisaties en diverse onderzoekscentra een belangrijke rol kunnen spelen, dan dringt een degelijke coördinatie van de voorlichting en begeleiding zich op. In dit kader werd op 07/07/2011 een ‘Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting’ opgericht. Het zal ook via dit coördinatiecentrum zijn dat de Vlaamse regering de nodige financiële middelen zal ter beschikking stellen van de deelnemende centra, diensten en organisaties. Het CVBB wil bijdragen aan een betere waterkwaliteit om zo mee de doelstellingen van de Vlaamse mestwetgeving te behalen. Het CVBB staat in voor de organisatie van waterkwaliteitsgroepen en het begeleiden van land- en tuinbouwers bij hun bemesting. De CVBB medewerkers zijn werkzaam vanuit verschillende praktijkcentra verdeeld over Vlaanderen waaronder ook PIBO-campus. Meer informatie over CVBB vindt u op deze website.

Werking PIBO-Campus

Uitvoeren van onderzoeksprojecten in het kader van bemesting en nitraatresidu die naar voren geschoven worden door CVBB. De verkregen resultaten verspreiden naar de landbouwers tijdens de verschillende rondgangen en avondvergaderingen. Opvolgen van MAP-meetpunten in Zuid-Limburg door het nemen van waterstalen.

Update 14/01/2019: PIBO-Campus is op zoek naar landbouwers voor begeleiding

Voor de projectwerking in 2019 zijn we op zoek naar landbouwers voor Individuele BedrijfsBegeleiding (IBB).  Inschrijven kan aan de hand van het inschrijvingsformulier. Kies in het vak ‘aanvraag bij praktijkcentrum’ voor de optie ‘PIBO-Campus vzw’ en je aanvraag komt bij ons terecht.

  • Individuele BedrijfsBegeleiding (IBB):
    Je komt in aanmerking voor IBB als je N-residu op je perceel in de voorbije 3 jaar (2016, 2017 en 2018)  minstens 1 maal te hoog is geweest OF als je nooit eerder door het CVBB begeleid werd OF focusbedrijf al dan niet door ligging. Je percelen moeten voor dit type begeleiding niet noodzakelijk in focusgebied liggen.

Wat houdt het in? Een CVBB-adviseur komt 1 uur langs op je bedrijf en geeft je een antwoord op al je vragen. Eveneens heb je recht op 5 bodemanalyses en/of mestanalyses. Indien je kiest voor 2 uur begeleiding heb je recht op 4 bodemanalyses en/of mestanalyses. Het CVBB subsidieert maximaal € 300 De aanvrager moet het resterende bedrag na tussenkomst van CVBB + 6 % BTW op het totale factuurbedrag betalen. Er is een dossierkost van 25 euro en de gepresteerde uren worden verrekend aan 50 euro per uur.

Wil jij graag begeleid worden? Dit kan je ons melden op de volgende manieren:

Van zodra je aanvraag verwerkt is, contacteren wij jou.

Looptijd project

2015 – 2019