VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

ADLO: Toepasbaarheid van vlinderbloemigen als vergroening

Lupine luzerne

Veldbonen Voedererwten

Projectomschrijving

De strategische doelstelling van dit project bestaat erin zoveel mogelijk Vlaamse landbouwers via demonstratie en communicatie bewust te maken van de nieuwe mogelijkheden van vlinderbloemigen en hen zo goed mogelijk ondersteunen om vlinderbloemigen, geteeld onder de vergroeningsvoorwaarden, toe te passen op een manier die voor hun bedrijf geschikt en bedrijfseconomisch rendabel is. De focus ligt hierbij op rundveebedrijven met een nauwe vruchtwisseling.

 Doelstellingen

Operationele doelstellingen:

  • Bundeling en opbouw van kennis over de teelt van vlinderbloemigen op vlak van teelttechniek, bedrijfseconomische haalbaarheid en de potenties op vlak van biodiversiteit en milieu
  • Deze kennis via demonstratie en sensibilisatie maximaal ontsluiten (demoplatforms en ontmoetingsmomenten op praktijkbedrijven)
  • Uitwerken van praktijkgerichte publicaties (technische fiches gebundeld in technische brochure) die de landbouwer in staat stelt zelfstandig de voor- en nadelen van de verschillende vlinderbloemigen voor zijn bedrijf af te wegen
  • Via doelgerichte communicatie via vakpers, E-zines, websites, enz. die landbouwers informeren over de binnen het project gedemonstreerde kennis
  • Formuleren van beleidsaanbevelingen waarbij zowel de kansen als uitdagingen bij het telen van vlinderbloemigen onder vergroeningsvoorwaarden meegenomen worden, en dit zowel op vlak van potentiële milieu- en biodiversiteitswinst als op bedrijfseconomisch vlak

 Werking PIBO-campus

Er wordt een demoplatform aangelegd met vlinderbloemigen. In deze streek zijn voornamelijk gemengde bedrijven (veehouders en akkerbouwers) aanwezig. De demovelden richten zich in dan ook in hoofdzaak op de lokale landbouwers en veetelers. Gezien de doelgroep en ligging wordt geconcentreerd op onderstaande teelten:

  • Veldbonen
  • Voedererwten
  • Lupines
  • Luzerne

Indien wenselijk kan dit nog aangevuld worden met andere teelten.

Op deze demovelden worden in hoofdzaak teelttechnische aspecten zoals zaaidichtheid, bemesting, gewasbescherming, enz. opgevolgd. Op deze sites worden geen opbrengstbepalingen uitgevoerd.

Looptijd: 2015-2016