VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

ADLO: Bioremediatie Oost

Sentinel   Fytobak    Biofilter

Probleemstelling

Gewasbeschermingsmiddelen komen in het water terecht door (1) diffuse bronnen en (2) puntbronnen. Onder diffuse bronnen wordt voornamelijk afspoeling, spuitdrift en drainage van gewasbeschermingsmiddelen begrepen. Maar de voornaamste contaminatiebronnen van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen zijn nog steeds puntvervuilingen. Enkele voorbeelden van puntvervuilingen zijn het morsen tijdens het vullen van de spuittank en laten rondslingeren van afsluitdoppen, het lozen van spuitresten en het reinigen van een spuittank op een verhard oppervlak zonder opvang van restwater. Dit lijken ogenschijnlijk kleine factoren naar de contaminatie van het oppervlaktewater, maar binnen- en buitenlandse studies hebben aangetoond dat puntbronnen voor 40 à 90% verantwoordelijk zijn voor de vervuiling van oppervlaktewater met GBM.

Door de wijziging van de wetgeving lijkt het ons vanaf nu mogelijk om deze zuiveringssystemen volop te promoten met als doel deze ingang te laten vinden in de praktijk. De promotie van deze systemen moet uitgevoerd worden op een praktische manier en bedrijfsspecifiek advies moet de landbouwer overtuigen van de haalbaarheid van dergelijke systemen.

Doelstellingen

  • Alle land- en tuinbouwers in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen grondig informeren en sensibiliseren omtrent het belang van het beheersen van puntvervuiling en hen praktisch werkbare tools aanreiken om deze puntvervuiling effectief te beheersen.
  • Inschatting maken van de knelpunten omtrent puntvervuilingen en de hoeveelheid restwater op bedrijftypes, waar deze problematiek minder goed gekend is (serreteelt, sierteelt).
  • Verdere sensibilisatie rond het vermijden van puntvervuilingen en bio-zuivering in alle sectoren over gans Vlaanderen. Hierbij zal uiteraard bijzondere aandacht gegeven worden aan de sectoren waar deze problematiek nog minder goed gekend is.
  • Via geïnstalleerde biozuiveringssystemen op de diverse, geografisch verspreide praktijkcentra bij verschillende gelegenheden (opendeurdagen, …) de problematiek en de voorgestelde oplossingen blijvend in de actualiteit houden.
  • Als onderdeel van diverse opendeurdagen, studieavonden, … van diverse praktijkcentra de goede landbouwpraktijk rond het afvullen met en spoelen van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen en van het schoonmaken van spuitapparatuur demonstreren aan een brede groep van land- en tuinbouwers.
  • Stimuleren van de aanleg van vul- en spoelplaatsen en zuiveringssystemen voor het restwater van het spuittoestel in alle sectoren over gans Vlaanderen. Via demonstraties en voorlichtingsvergaderingen worden de telers warm gemaakt voor het aanleggen van een zuiveringssysteem. Voor de aanleg en constructie van een bio-zuiveringssysteem kan de teler gebruikmaken van de praktische gebruikersgids, het beeldmateriaal of meer intensief begeleid worden tijdens onze individuele bezoeken.
  • De praktische gebruikersgids en beeldmateriaal rond vul- en spoelplaatsen en zuiveringssystemen beschikbaar stellen op de website van de projectpartners

De gebruiker van bio-zuiveringssystemen in staat stellen deze op een goede manier te beheren en te onderhouden. Als gevolg van bovengenoemde acties, een vermindering realiseren van de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater.

Werking PIBO-Campus

  • Bevragingen
  • Informatisering en sensibilisering
  • Info biofilter

Bekijk hier filmpjes:

Hier vind je de brochure over zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel: Brochure_zuiveringssystemen _definitief