VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

LEADER: Minder gewasbeschermingsmiddelen in de beek? Het kan!

Projectomschrijving:

De problematiek rond gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater is bijzonder actueel omwille van het milieu, maar ook omwille van de maatschappelijke aanvaarding van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Gewasbeschermingsmiddelen komen voornamelijk in het oppervlaktewater via puntvervuiling, spuitdrift en erosie. De hoofddoelstelling van dit project is de realisatie van minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater en een betere waterkwaliteit, en het verhogen van de kennis bij de landbouwer om hiertoe bij te dragen.

Om deze hoofddoelstelling te bereiken, is het project opgebouwd uit 3 innovatieve deeldoelstellingen:

  • Sensibiliseren en informeren van landbouwers omtrent goede praktijken om puntvervuiling te reduceren a.d.h.v.:
  • demo’s omtrent de bouw van een biofilter (voor fruittelers en akkerbouwers);
  • het uittesten en demonstreren van een mobiele vul- en spoelplaats;
  • het Sentinel decontaminatiesysteem in werking stellen op een centrale locatie in de gemeente Riemst zodat landbouwers hun restwater naar deze locatie kunnen brengen en het kunnen laten zuiveren. Aan de hand van demo’s zal het concept meer bekendheid krijgen.
  • De realisatie van een nog hogere graad van driftreductie, hetgeen bereikt kan worden via geavanceerde boomgaardspuiten, die daarnaast ook nog eens gewasbeschermingsmiddelen efficiënter kunnen inzetten.
  • Evaluatie van het gebruik van een waterbehandelingssysteem, waarbij de reductie in gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt geëvalueerd. De eigenschappen van het water, dat gebruikt wordt om gewasbeschermingsmiddelen te verdunnen, hebben een invloed op de uiteindelijke efficiëntie van de behandeling. Via pilootbedrijven zal ervaring op worden gedaan met deze techniek.

Rol van PIBO-Campus en projectpartners:

Het proefcentrum Fruitteelt is promotor van het project. PIBO-campus vzw treedt op als copromotor. PVL, Boerenbond vzw en Departement Landbouw en Visserij zijn de overige projectpartners.

PIBO-Campus zal demonstratiemomenten organiseren rond de bouw van een biofilter waarbij de landbouwers informatie krijgen rond goede praktijken om puntvervuiling te reduceren en waarna ze zelf tijdens een workshop leren hoe ze hun eigen biofilter kunnen bouwen. Daarnaast zal PIBO-Campus samen met PC-Fruit de gemeente Riemst begeleiden met de opstart van de Sentinel en het gebruik opvolgen. De organisatie van demo’s hierrond zullen het concept meer bekendheid geven.

Looptijd: 01/11/2019 – 30/06/2022