VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

LEADER: Driftreductie

met de steun van ELFPO

Situering project

Bij het telen van een gezond gewas worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Bij de toepassing ervan ontstaat spuitdrift, een fijne nevel die niet op het gewas terecht komt maar op nabijgelegen percelen of in oppervlaktewater. Deze verontreiniging heeft zowel een hoge ecologische, economische als maatschappelijke kost.

Driftreducerende doppen verminderen spuitdrift gevoelig. De introductie in de praktijk verloopt stroef door praktische belemmeringen die we via dit project uit de weg willen ruimen. Door gerichte demonstratie zal boeren aangeleerd worden hoe driftreducerende doppen toch zonder nadeel gebruikt kunnen worden om aldus de impact op het milieu te verminderen.

Werking PIBO-Campus

Er werden drifreducerende doppen uitgedeeld aan meewerkende akkerbouwers. De landbouwers bespuiten hun gewassen gedurende de termijn van het project met deze doppen. Ze houden bij welke middelen ze gespoten hebben en geven aan of de doppen goed werken bij de betreffende middelen (geen verstoppingen van de doppen e.d.). Het spuitbeeld van de spuitmachines zal ook gescand worden m.b.v. een spuitwand.

Looptijd project

1 januari 2017 – 30 juni 2019