VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

DEMO: Circulaire koolstofopbouw voor een betere bodem

Projectomschrijving:

Het organische stofgehalte van de Vlaamse landbouwgronden vertoont een duidelijk dalende trend. Dit is niet alleen negatief voor de bodemkwaliteit en de bijbehorende opbrengstgarantie naar de toekomst toe. Het toont ook aan dat de landbouwsector aan koolstofafbraak doet op zijn intensief bewonnen gronden. In tijden van toenemende maatschappelijke interesse voor de klimaatproblematiek is dat niet het signaal dat de sector wenst te geven. Het opslaan van koolstof in de bodem onder de vorm van organische stof is zo belangrijk voor de bodem dat het gezien kan worden als een levensverzekering. Het is de drijvende kracht van zoveel andere factoren (waterhuishouding, vasthouden nutriënten, …) die in klimatologisch onzekere tijden nog extra belangrijk zijn. Daarmee heeft koolstof een sterke hefboomwerking die op lange termijn enorm belangrijk zal zijn.

Dit project richt zich op een toename van het organische stofgehalte door in te zetten op kringlooplandbouw en hergebruik van beschikbare reststromen. Van stalmest over compost en miscanthus tot houtsnippers zijn verschillende strategieën die een antwoord kunnen bieden op de problematiek van vandaag. Het project focust zich op het sluiten van kringlopen. Zo biedt het ook kansen op samenwerkingsverbanden in het platteland die vandaag nog onvoldoende benut worden. Door demonstratie van de mogelijkheden van de eerder genoemde bodemverbeteraars willen de partners de landbouwers overtuigen dat zorg dragen voor de bodem wil lukken binnen het stringente kader van de mestwetgeving.

Rol PIBO-Campus en projectpartners:

De promotor van het project is Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw. PIBO-Campus is samen met de Bodemkundige Dienst van België, Agrobeheerscentrum Eco² en Praktijkpunt Landbouw, partner binnen het project.

De rol van PIBO-Campus binnen dit project is voornamelijk het delen van onze ervaringen met de aanleg van proefvelden en de bevindingen van eerdere proeven rond de koolstofopbouw in bodem met behulp van compost en houtsnippers.

Looptijd: 01/07/2020 – 30/06/2022