VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

PDPO III Omgevingskwaliteit: Duurzame producten uit het Limburgse landschap

Projectomschrijving 

Een lokaal voedselsysteem met kwaliteitsvolle producten wint steeds meer aan belangstelling. De

verkoop van korte keten producten zit in stijgende lijn. Dat consumenten opnieuw interesse hebben

in producten recht van bij de boer is een positieve trend. Om het korte keten verhaal een extra

meerwaarde te geven en duurzamer te maken, is het echter van belang dat ook de ecosystemen en

de biodiversiteit van het landschap meegenomen worden in dit verhaal.

Door de unieke landschapswaarden en biodiversiteit van Limburg te integreren in reeds bestaande

en nieuw te ontwikkelen streekproducten, verhogen we de duurzaamheid van de korte keten. Zo

zorgen we voor een meerwaardecreatie van deze streekproducten waardoor Limburg zich kan

onderscheiden van andere streken. Hiervoor willen we het KORTWEG NATUUR-principe opschalen

en uitbreiden over heel Limburg.

 

KORTWEG NATUUR is het kwaliteitsprincipe voor een product dat lokaal geteeld, verwerkt en

verkocht wordt en bovendien de fauna en flora een handje helpt. KORTWEG omdat het product

geen verre reis aflegt en de lokale economie stimuleert. NATUUR omdat het product lokale dier- en

plantensoorten helpt door een bepaalde teelt- en werkwijze die het behoud van de biodiversiteit

bevordert. De consument betaalt via KORTWEG NATUUR mee om in eigen streek maatregelen te

nemen ten voordele van de eigen landschappen en biodiversiteit (cfr. visitor pay back).

Zo kunnen we Limburgse landbouwproducten vermarkten die op een duurzame en ecologische

manier geproduceerd zijn met aandacht voor het landschap en haar biodiversiteit en dit op basis

van een innovatief samenwerkingsmodel dat gebaseerd is op het principe van de duurzame

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Dit zorgt voor een win-win op economisch (meerwaarde van

streekproducten), ecologisch (meerwaarde voor landschap en biodiversiteit) en sociaal

(meerwaarde voor lokale producenten en kwaliteitsvolle, gezonde leefomgeving) vlak.

Dit samenwerkingsmodel is vernieuwend aangezien hier individuele landbouwers, productverdelers

en natuurpartners de kern van het samenwerkingsverband vormen.

 

Met dit project willen we:

  1. Landschapsvermarkting via korte keten landbouw met een return naar landschap en

biodiversiteit promoten

  1. Bestaande lokale, duurzame samenwerkingsverbanden vrijblijvend adviseren en scannen naar

landschapsvermarkting

  1. Nieuwe lokale, duurzame samenwerkingsverbanden naar landschapsvermarkting opstarten

Rol PIBO-campus en projectpartners

Dit project is een samenwerking tussen Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Regionaal Landschap Lage Kempen, Boerennatuur, PCFruit, Pibo Campus, PVL-Biotechnicum en Werkers in Aanneming in het kader van PDPO III – Omgevingskwaliteit door samenwerking.

Looptijd

1 januari 2021 – 30 juni 2023

Met de steun van ELFPO