VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

LEADER: Goede praktijken als sleutel tot duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Projectomschrijving:

Het project kadert in de brede problematiek rond gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. De voorbije jaren verschijnen er regelmatig alarmerende cijfers in de media over de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlakte- en grondwater met nefaste gevolgen voor het milieu, zowel het aquatisch als bovengronds leven zoals drinkwaterwinning voor mens en dier. Deze cijfers zijn een signaal naar beleidsmakers om meer en strengere voorwaarden op te leggen aan de producenten en de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. Dit heeft als gevolg dat er steeds meer restricties worden opgelegd aan zowel de middelen als de gebruikers.

Met het project zal, door overleg tussen landbouwers en stakeholders, nagegaan worden wat de grootste knelpunten zijn. Daarnaast zullen er demobedrijven worden opgevolgd die een bron aan informatie kunnen bieden voor andere bedrijven. Onder de vorm van demonstraties zal de correcte omgang met gewasbeschermingsmiddelen alsook het omgaan met de spuitresten aangehaald worden. De zelfbouw van biofilters, maar ook de demonstraties rond andere technieken (fytobak, …) en het correct reinigen van sproeimachines komt hierbij aan bod.

Tot slot zal er ook een lessenpakket ontwikkeld worden voor het landbouwonderwijs zodat ook de toekomstige landbouwers meer bewust worden gemaakt van de problematiek.

Rol PIBO-Campus en projectpartners:

Proef- en Vormingscentrum voor de landbouw (PVL) coördineert het project. Proefcentrum Fruitteelt treedt op als copromotor. PIBO-Campus is, samen met Boerenbond vzw, als inhoudelijke partner lid van de stuurgroep.

Looptijd: 01 november 2019 – 31 oktober 2021