VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

LCG: Bestrijding grasachtige onkruiden op verschillende tijdstippen in wintertarwe

  

Situering

In bepaalde regio’s duiken alsmaar meer problemen op betreffende moeilijk te bestrijden grasachtige (in sommige gevallen resistente) onkruiden zoals windhalm en duist. Een herbicidetoepassing in het voorjaar blijkt in een groot aantal gevallen niet langer geschikt aangezien het onkruid tegen dan al te sterk ontwikkeld is, hetgeen tevens aanzienlijke opbrengstverliezen tot gevolg heeft. Een najaarstoepassing komt dus mogelijk niet alleen de werking ten goede, maar ook het opbrengstpotentieel. Het is mogelijk een belangrijke stap in de beheersing van resistente onkruiden (zoals duist, windhalm, klaproos, kamille, raaigras, …), maar het zou eveneens een betere werkspreiding inhouden. Wanneer de bodem het toelaat om te zaaien is de draagkracht in principe ook voldoende om een onkruidbestrijding uit te voeren.

Uit eerder onderzoek – uitgevoerd door BASF – bleek al de relevantie van het bestrijden van dit type onkruiden, zoals in onderstaande figuur wordt gevisualiseerd. De figuur geeft de opbrengstresultaten bij wintergranen weer. Deze resultaten zijn gebaseerd op 18 proeven in de periode 2005 – 2014. De najaarsbehandeling gebeurde met Malibu aan 2,5 L/ha. De voorjaarsbehandeling gebeurde met een sulfonylureum werkzaam tegen grassen (naar BASF, 2018).

 

Uit de proefresultaten van BASF bleek het gunstig effect van de najaars herbicidebehandeling tegen duist/raaigras op de opbrengst. In dit project zullen ook andere firma’s de mogelijkheid krijgen om bestrijdingsschema’s aan te leveren.

Doelstelling

Het doel is om na te gaan/aan te tonen wat de invloed is van het type actieve stof en de positionering van de onkruidbestrijding in wintertarwe op de werking specifiek op moeilijke grasachtige onkruiden. Hiertoe wordt een herbicideproef aangelegd op een probleemperceel in de regio Tongeren/Riemst (PIBO-campus). De verschillende fytofirma’s kregen de mogelijkheid om schema’s aan te leveren in voor-opkomst, na-opkomst (najaar, 1-2 blad) en na-opkomst (voorjaar).

Looptijd project

oktober 2018- oktober 2020

Klik hier voor het eindrapport.