VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

LCG: low-input rassen

Projectomschrijving:

Dit project is het vervolgproject op het LCG-project ‘Toekomstgerichte IPM-systeembenadering in wintertarwe’. Jaarlijks worden een 10-tal veelvuldig uitgezaaide voedertarwerassen én mengsels van rassen uitgezaaid. Er wordt hoofdzakelijk gekozen voor rassen met een goede globaal lage ziektegevoeligheid. In de mengsels worden zowel enkel gezonde rassen gecombineerd, als gezonde en meer ziektegevoelige rassen. Net zoals in het IPM-project wordt gevarieerd in het aantal fungicidebehandelingen. Afhankelijk van de ziektedruk blijft één strook onbehandeld, of wordt deze volledig gezond gehouden (T0 + T1 + T2). Eén strook wordt behandeld in T1 + T2, en een derde strook enkel in T2. Doel van deze variatie in het aantal fungicidebehandelingen, in combinatie met de verschillende rassen waarop de behandelingen worden toegepast, is demonstreren dat minder ziektegevoelige rassen een minder sterk fungicideschema vergen om toch een goed financieel rendement te halen.

Rol PIBO-Campus en projectparnters:

Inagro coördineert het project. PIBO-Campus is partner, samen met Proefhoeve Bottelare HoGent/UGent.

PIBO-Campus legt in seizoenen 2021-2022 en 2022-2023 jaarlijks één proef aan, naar analogie met de andere locaties. De proef van Inagro wordt aangelegd in de kustregio, deze van proefhoeve Bottelare in de zandleemstreek.

Looptijd: seizoenen 2021-2022 en 2022-2023