VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

G-rijbewijs

DSCN2008

Vanaf 15 september 2006 moet iedereen,  geboren na 1 oktober 1982, die met een tractor rijdt beschikken over een G-rijbewijs.  Voor de bestuurders geboren tussen 1 oktober 1982 en 31 augustus 1986 zijn een aantal overgangsmaatregelen voorzien. Dat rijbewijs moet de verkeersveiligheid ten goede komen.  Het garandeert dat de bestuurder van de tractor op de hoogte is van de verkeersreglementering, deskundige praktische ervaring heeft opgedaan in het besturen van een landbouwvoertuig én dat de jongeren stevig gewapend en met kennis van zaken met een tractor aan het verkeer kunnen deelnemen.  Het maakt ook een einde aan de onduidelijke interpretatie van ‘traject hoeve – veld’ en aan diverse leeftijdscategorieën.

De sector is zeker vragende partij voor een eenduidige en uniforme reglementering terzake.  Het belang van de verkeersveiligheid staat buiten discussie.

Deze nieuwe reglementering impliceert een theoretisch en een praktisch examengedeelte én een praktische opleiding.

Het theoretisch examen voor het G-rijbewijs kan afgelegd worden vanaf 16 jaar min 3 maanden.  De voorbereiding ervan kan volledig op eigen houtje gebeuren.  Er is aangepast lesmateriaal in de handel te verkrijgen.  Het examen wordt afgelegd in een erkend examencentrum (vb. in Alken) en kost € 15.

Als de kandidaat geslaagd is, kan hij het praktisch examen afleggen. Wij geven de raad eerst minimaal 2 uur praktische opleiding te volgen over verkeersreglementering, veiligheid, technische uitrusting van tractor en aanhangwagen (vb. lichten, spiegels, vloeistofpeil, dashboardcontrole, (ont)koppelen…), manoeuvres (vb. achteruitrijden, draaien…) en ervaring op de openbare weg.  De opleiding gebeurt met een tractor met een MTM (maximum toegelaten massa) van minimum 6 ton én een aanhangwagen met een MTM van minimum 18 ton.

Het praktisch examen kan afgelegd worden op het terrein van de PIBO-Campus .

De vzw PIBO-Campus is door het Ministerie van Mobiliteit erkend als opleidingscentrum voor het organiseren van de noodzakelijke instructie tot het behalen van het G-rijbewijs.

Info: Rijbewijs voor landbouwvoertuigen

U kunt ons telefonisch contacteren tijdens de schooluren op  0478/ 28 99 70

of op elk tijdstip via de onderstaande e-mailmodule

Tarieven:

Les: €105/uur

Examen: €170

Aanvragen & info G-rijbewijs

Naam