VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

Vergaderingen en rondgangen

 

Navorming in de agrosector 2022, georganiseerd door PIBO-Campus vzw:

 • Proefresultaten suikerbieten-cichorei in samenwerking met Dept. Landbouw & Visserij en KBIVB:
  • Dinsdagavond 1 februari 2022 om 19u30 (on-line, fytolicentie): suikerbieten én cichorei
  • Dinsdagnamiddag 8 februari 2022 om 13u30 (on-line, fytolicentie): suikerbieten
  • Woensdagavond 9 februari 2022 om 19u30 (on-line, fytolicentie): suikerbieten
  • Inschrijvingen
 • Studieavond voedergewassen & veehouderij i.s.m. LCV:
  • Dinsdag 25 januari 2022 om 20u00 (on-line): LCV -actueel
  • Woensdag 26 januari 2022 om 13u00 (on-line): LCV -actueel
  • Donderdag 27 januari 2022 om 20u00 (on-line): Eiwitgewassen
  • Maandag 31 januari 2022 om 20u00 (on-line fytolicentie): Onkruidbeheersing maïs
  • Woensdag 2 februari 2022 om 20u00 (on-line fytolicentie): Onkruidbeheersing maïs
  • Maandag 7 februari 2022 om 20u00 (on-line): Pré-ecoregelingen
  • Woensdag 9 februari 2022 om 13u00 (on-line): Kunstmestbesparing
  • Inschrijvingen meer info
 • Studieavond aardappelen i.s.m. PCA/LCA:
 • Voorjaarsvergadering: bemesting en plantenbescherming in de akkerbouwteelten
 • Rondgang proefvelden:
  • woensdag 1 juni 2022 om 13u en om 19 u (fysiek, fytolicentie)
  • Vertrek aan landbouwhal PIBO-Campus, Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren
  • Bekijk het programma hier
 • Proefresultaten granen i.s.m. LCG: dinsdag 13 september 2022 om 19u30 (fysiek), komt in aanmerking voor verlenging van de fytolicentie
 • Op de uitnodigingen die via onze nieuwsbrief verstuurd worden (per mail) vindt u telkens het aanvangsuur alsook of de vergadering geldt als opleiding ter verlenging van uw fytolicentie. Indien u wenst op de hoogte gehouden te worden dan kan u zich via deze link inschrijven op onze nieuwsbrief.

Tussen de rondgangen kunnen de proefvelden op aanvraag bezocht worden.

De vergaderingen en de rondgangen zijn gratis en vinden plaats op het domein van PIBO-Tongeren, Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren. De vergaderingen over de proefresultaten gaan steeds door in de vergaderzaal boven de sporthal van het PIBO.