VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

PlattelandPlus – Eco²-meerwaarde door precisiedemonstratie

Projectomschrijving :

De agrarische sector is historisch gezien een vrij traditionele sector. Door de steeds striktere exploitatievoorwaarden en de steeds luidere roep naar meer duurzaamheid, zowel op economisch als ecologisch vlak, worden kansen gecreëerd voor (technologische) innovatie. Specifiek zal Smart Farming (oftewel precisielandbouw) de bedrijfsleider ondersteunen in strategische beslissingen op bedrijfsniveau, maar ook op individueel plant- en dierniveau. Efficiëntie en duurzaamheid worden hiermee vergroot. De introductie van smart farming komt echter traag op gang. In de praktijk zien we dat agrarische bedrijven vandaag nog te weinig zicht hebben op de mogelijkheden die de technologie biedt, maar dat ook compatibiliteit tussen verschillende machines/technologieën vaak een issue is. De kennis is echter aanwezig in de markt, dus is het zaak om beiden met mekaar te koppelen. Wanneer de implementatie bij bedrijven écht wordt opgestart, zal technologische innovatie nog meer ontwikkeld kunnen worden. Finale projectdoelstelling is dan ook een matchmaking tussen concrete noden op het veld enerzijds en toepasbare technologie anderzijds. Volgende werkpakketten worden voorzien:

  • WP1 – Inventarisatie
    • 1 Noden van de landbouwer in kaart brengen via workshops en individuele bevragingen
    • 2 Technologische verkenning: overzicht maken van technologie die vandaag (bijna) op de markt is op basis van deskresearch en gerichte bevragingen aan kennisinstellingen, machinebouwers en voorbeeld-landbouwers. De technieken zullen gerangschikt worden en degenen met de hoogste kans op praktische toepasbaarheid zullen weerhouden worden
  • WP2 – Matchmaking: op basis van de noden van de landbouwers zoeken naar een technologische match voor een specifiek probleem binnen een specifieke teelt
  • WP3 – Demonstratie en opleiding: landbouwers kunnen kennismaken met geselecteerde technologieën en ze in praktijk toepassen. Demonstratiemomenten zullen plaatsvinden bij de landbouwers en er zal aandacht zijn voor de vergelijking met de traditionele methoden, meer bepaald kosten/baten, praktische toepassing, …
  • WP4 – Communicatie en disseminatie: landbouwers fysiek samenbrengen via demonstratie en opleidingen is essentieel richting praktische toepassing. Relevante info zal gedeeld worden met de landbouwers
  • WP5 – Coördinatie: de projectcoördinator zal het verloop in goede banen leiden (timings, indicatoren, sturing inhoudelijke keuzes, …)

Rol PIBO-campus en projectpartners

Co-promotor (promotor: Boterakker vzw, co-promotoren: Machine Coöperatie Agropolis Kinrooi, PVL Bocholt)

Looptijd: 1 november 2020 – 30 april 2023