VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

Plattelandplus – Hier groeit uw brood!

Projectomschrijving:

Dit project stelt tot doel het ondernemerschap op het Limburgse platteland na corona te versterken door het creëren van een lokale voedselketen rond baktarwe. Dit zowel voor gangbare als voor biologische landbouwers. Daarnaast moet de lokale voedselketen de zelfvoorzienendheidsgraad verhogen, wat niet onbelangrijk is gezien de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de graanschuur van Europa.

Dit project stelt tot doel één lokale keten voor baktarwe op te starten, en/of de reeds bestaande b.akkerbrood keten, met verplichte agromilieumaatregelen, te herlanceren. Als uit het ketenoverleg blijkt dat producenten van bakkerijproducten een meerprijs willen betalen aan landbouwers voor het implementeren van agromilieumaatregelen, wordt gezocht naar de raakvlakken met de huidige b.akkerbrood keten. Als deze voldoende groot blijken, kan de nieuwe keten hierin geïntegreerd worden. Als geen meerprijs betaald wordt, worden de agromilieumaatregelen als optioneel beschouwd en wordt een nieuwe keten opgericht, losstaand van de b.akkerbrood keten.

Aan de basis van de keten wordt gewerkt door de teelt van gangbare baktarwe te introduceren in Haspengouw. Om de baktarweteelt te introduceren, wordt rasonderzoek en onderzoek naar teelttechniek uitgevoerd. Tot doel wordt gesteld om tegen het einde van het project 10 baktarwerassen te identificeren die geteeld kunnen worden in Zuid-Limburg, en het verspreiden van de teelttechniek naar de Haspengouwse landbouwers. Van elk van deze rassen worden de teelttechnische en bakwaardige eigenschappen verzameld. Deze teelttechnische informatie zal ook aangewend worden om de b.akkerbrood keten te versterken.

Daarenboven wordt aandacht besteed aan het ecologische luik van de teelt. In de reeds bestaande b.akkerbrood nicheketen wordt gewerkt met verplichte agromilieumaatregelen. Binnen dit project zullen 3 agromilieumaatregelen uitgewerkt worden, welke landbouwers kunnen implementeren op hun bedrijf. De uitkomst van het ketenoverleg zal bepalen of deze al dan niet verplicht worden voor de landbouwers.

Cruciaal in het slagen van het project is communicatie tussen landbouwer en consument. Om de band tussen landbouwer en consument te versterken, wordt ingezet op een doelgerichte communicatiecampagne. Via artikels in tijdschriften voor het brede publiek, o.a. de Landschapskrant, wordt het verhaal van lokaal geteeld brood tot bij de consument gebracht. Finaal ontstaat een Limburgse terroir rond lokaal geteeld brood, zowel gangbaar als biologisch, waarbij de band tussen landbouwer en consument aangesterkt wordt.

Rol PIBO-Campus en projectpartners:

PIBO-Campus is promotor. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren maakt als co-promotor deel uit van het project.

CIAGO (Centrum voor innovatief agrarisch ondernemen), Bakkerij Vangrootloon, Stad Sint-Truiden, Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs en BuSo KIDS Hasselt deel uit van de projectgroep.

Looptijd: 1/06/2022 – 30/06/2024