VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

Limburgs agroplatform

Projectomschrijving:

In het voorjaar van 2020 ging het Limburgs Agro Platform van start. Samen met 40 vertegenwoordigers uit de landbouwsector, onderzoeksinstellingen, hogescholen en afgevaardigden uit de industrie bundelden de provincie Limburg te krachten om de Limburgse land- en tuinbouw klaar te maken voor de toekomst. Er werd gezocht naar mogelijke oplossingen om de vele uitdagingen waar de sector voor staat het hoofd te bieden. De uitkomst van het traject bestaat uit 12 concrete projecten om innovatie en verduurzaming in het Limburgse agrobusinesscomplex te stimuleren. Dankzij een goede samenwerking tussen landbouwers, landbouworganisaties, pcfruit, PVL, PIBO-campus, Agropolis, veilingen, industrie, onderwijsinstellingen en overheden kunnen deze projecten een transformatie in de sector teweegbrengen en de uitdagingen ombuigen naar opportuniteiten. Deze projectideeën worden overhandigd aan de stuurgroep van SALK-turbo. De platformwerking wordt verder gezet als een lerend netwerk waaruit nieuwe ideeën of projecten kunnen ontstaat en waar ruimte is om sprekers te ontmoeten die een nieuw licht laten schijnen op de Limburgse land- en tuinbouw.

Doelstellingen:

 • Future-proof maken van de Limburgse land- en tuinbouwsector
 • Input geven aan het beleid
 • Concrete acties/projecten
 • Samenwerking tussen overheid, kenniscentra en ondernemingen

Stakeholders werden vanuit triple helix (sectoren industrie, overheid en kennis) aangetrokken. Het traject werd getrokken door voorzitter Peter Bruggen (Boerenbond), projectleider Jan Noelmans (dienst Landbouw en Platteland) en externe consultants.

Speerpunten:

 • Professionalisering in de land- en tuinbouw
  • Ondersteuning stagebedrijven in een breder opleidingskader – professionalisering duaal leren
  • Onderzoek noodzaak graduaat
  • Onderzoek naar noden van (jonge) landbouwers op het vlak van opleidingen en het ontwikkelen van nieuwe vormen van opleidingen
  • Promoten van opleidingen en de sector in het algemeen
 • Innovatie
  • Prospecteren subsidiekanalen en indiening vanuit Limburg stimuleren en ondersteunen/begeleiden
  • Project rond vermindering/hergebruik van plastic in combinatie met duurzaamheid
  • Provinciaal demonstratiecentrum duurzame landbouw: structurele samenwerking tussen Limburgse actoren, verzamelen van kennis, focus op demonstratie en inhoudelijke meerwaarde voor de landbouwer
  • Sensoren
  • Nieuwe teelten en product- en procesinnovatie
 • Droogte

Provincie Limburg liet studie ‘Opmaak van een dynamische waterbalans met afwegingskader in instrumenten voor een recreatief en proactief waterbeleid’ uitvoeren door BDB, KUL en VUB i.s.m. provinciale diensten, deze is vrij raadpleegbaar via http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/water_dynamischewaterbalans.pdf

 • Hergebruik van water (infiltratie, opslag, grijs water, effluent, …)
 • Piste van (her)gebruik van mijnwater
 • Onderzoek wateropslag Zuid-Limburg
 • Provincieraad keurde het Droogte Innovatie Fonds goed, waarbij innovatieve projecten ondersteund worden die focussen op:
  • Klimaatadaptieve maatregelen
  • Waterbesparende acties
  • Aanboren van alternatieve waterbronnen
  • Realiseren van vertraagde afvoer, buffering, infiltratie en waterdoorlatende verhardingen
  • Precisielandbouw en bedrijfsondersteunende systemen

Het volledige subsidiereglement van het ‘Droogte Innovatie Fonds’ is terug te vinden op http://www.limburg.be/DIF.

 Het verslag van het Limburgs Agroplatform is raadpleegbaar via https://issuu.com/provincie_limburg/docs/limburgs_agro_platform_2020_001