VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

DEMO: Alternatieve duurzame bemestingsstrategieën bij wintertarwe

Korte projectomschrijving

Bij granen of meer specifiek wintertarwe wordt de (stikstof)bemesting vandaag in praktijk bijna altijd volledig ingevuld via kunstmest. Binnen de akkerbouw vertegenwoordigen granen een belangrijk areaal, waardoor van het totale Vlaamse kunstmestgebruik meer dan 50% wordt toegepast in granen. Nochtans is hier een belangrijke reductie van het kunstmestgebruik mogelijk door de toepassing van alternatieve duurzame bemestingsstrategieën.

Zo kan enerzijds een deel van de kunstmest worden vervangen door drijfmest, waardoor de Vlaamse dierlijke mest meer circulair kan worden ingezet en er minder mest moet worden verwerkt. Nu wordt in praktijk bij granen vaak drijfmest uitgereden op de stoppel na de oogst. Wanneer drijfmest al in het voorjaar wordt toegediend in plaats van na de oogst, kunnen de nutriënten optimaal worden benut door de hoofdteelt, met een positief effect op de waterkwaliteit tot gevolg. Verschillende veldproeven hebben reeds aangetoond dat drijfmest in granen een gelijkwaardig alternatief kan zijn voor kunstmest, mits voldaan aan enkele belangrijke voorwaarden. Zo moet o.a. rekening worden gehouden met de draagkracht van de bodem en moet de stikstofvrijstelling uit de drijfmest tijdens het groeiseizoen goed in rekening worden gebracht. Ondanks de beloftevolle resultaten vond de toepassing van drijfmest in de granen nog weinig ingang in de praktijk. Veel landbouwers hebben toch nog vragen bij de impact op het rendement en de herverdeling van de gangbare 3 fracties na de toepassing van drijfmest.

Naast het vervangen van kunstmest door drijfmest kan de waterkwaliteit ook worden verbeterd door de inzet van efficiëntere meststoffen (bv. bladmeststoffen) of biostimulanten die toelaten om met minder werkzame stikstof hetzelfde opbrengstniveau te realiseren. Dit kan vooral in gebieden met lage bemestingsnormen een belangrijke meerwaarde zijn om toch tot een optimaal rendement te komen. Ook hier hebben veel landbouwers nog vragen bij de werking en het economisch rendement van deze producten.

Het doel binnen dit project is dan ook om de Vlaamse landbouwers bij te staan met kennis en informatie over deze technieken en zo de drempel te verlagen voor de implementatie hiervan op hun bedrijf. Hiervoor zullen verschillende demovelden worden aangelegd waar deze technieken worden toegepast naast de gangbare praktijk zodat de landbouwers beide kunnen vergelijken. Bij de demovelden zullen verschillende aspecten zoals het effect op gewasontwikkeling, opbrengst, kwaliteit, nitraatresidu, …. worden geëvalueerd en via verschillende kanalen (veldbezoeken, voorlichtingsvergaderingen, artikels in de vakpers, nieuwsbrieven, sociale media, …) naar een groot landbouwpubliek worden verspreid. Omwille van de hoge kunstmestprijzen en verstrengde bemestingsnormen is er momenteel veel interesse bij de landbouwers om deze technieken toe te passen zodat, mits goede kennis en begeleiding, er nu een belangrijke opportuniteit is om het kunstmestgebruik in Vlaanderen op een duurzame manier af te bouwen en zo de waterkwaliteit te verbeteren.

Looptijd: 20/01/2023 – 19/01/2025