VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

Interreg Hemp2Comp

Van hennep tot composietmaterialen

De klimaatverandering vraagt de nodige aanpassingen in de landbouw, zoals het zoeken naar nieuwe teelten en/of ketens die een financiële meerwaarde kunnen betekenen. Hennep is een interessant gewas dat weinig tot geen input vergt van bemesting en gewasbeschermings-middelen. Bovendien legt het op korte termijn veel koolstof vast, met een lange captatietijd in non-foodtoepassingen. Desondanks zijn de afzetmogelijkheden voor hennepteelt nog een knelpunt en ontbreekt vaak de affiniteit tussen landbouw en andere sectoren om zulke waardeketens vast te leggen. Het doel is om een lokale keten te verankeren die een stabiele afzetmarkt voor vezelhennep kan creëren.

Composietmaterialen zijn materialen waarin versterkende vezels en harsen op micro-niveau met elkaar gemengd zijn, maar knelpunten kennen vanwege hoge milieu-impact tijdens productie en complexe einde-leven opties na gebruik. Het gebruik van hennepvezel in plant van conventionele vezels biedt hierin opportuniteiten. De lichtgewicht eigenschappen van hennepvezels zijn vergelijkbaar met die van conventionele energie-intensieve glasvezels. Tal van KMO’s hebben baat bij een duurzaam alternatief voor glasvezel en er is grote vraag naar duurzamere materialen.

Hemp2Comp (Hemp to Composites) ontwikkelt minstens vijf nieuwe biocomposiet producten die bestaan uit lokaal geteelde hennep en een biohars. Het project creëert met zijn voorlopersrol enorme opportuniteiten voor producten die momenteel uit glasvezel/polyester gemaakt worden, door ze te vervangen door koolstof-neutrale en/of volledig biogebaseerde tegenhangers in hennep. In de landbouw zorgt de teelt van hennep voor financiële meerwaarde door een diversificatie met het oog op de klimaatverandering. Het project zet sterk in op samenwerking over alle niveaus in de waardeketen: van hennepteelt tot en met een afgewerkt product. Vanuit de parallel lopende ontwikkelingsfases voor de verschillende eindtoepassingen zal er ook gefocust worden op kennisdeling.

Projectdoelstellingen

  1. Het oprichten van een proefveldwerking rond vezelhennep. Hiervoor wordt er gefocust op teelttechnisch onderzoek en opportuniteiten op leem- en zandgronden in Belgisch Limburg, Zuid-Nederland en omstreken. Via de nodige communicatie (de betrokken partners onderhouden een nauw contact met telers) en advies proberen we landbouwers te overtuigen vezelhennep in hun rotatie op te nemen.
  2. Verwerking van de vezel en keuze bioharsen. Zowel de scheven/hennephout, korte en lange hennepvezels worden opgezuiverd en op kwaliteit geanalyseerd. Dit zal teruggekoppeld worden naar teelttechniek. Ook zal er een analyse gebeuren naar geschikte (bio)harsen.
  3. Evaluatie biocomposieten. Zowel korte en lange vezels, alsook een mengsel van vezels met scheven, zullen verwerkt worden tot verschillende soorten halffabricaten, die vervolgens getest worden in biocomposiet productietechnieken (pers- en infusieprocessen, pultrusie). In totaal zijn er vijf parallelle ontwikkelingstrajecten gepland ter productie van een biocomposieten laadpaal (Powerstation), akoestisch paneel (NPSP), uitvaartkist (Plantics), fietsparkeervoorziening (VVP), verkeerspaal (C-Biotech) en raamproefiel (Deceuninck).
  4. Ontwikkeling van een demobatch en verankering waardeketen. Er zal een demobatch geproduceerd worden van minstens 5 producten. Tijdens de uitwerking van de producten wordt een analyse en begeleiding opgezet over hoe het maximale potentieel in een circulaire economie kan worden gerealiseerd, inclusief GWP (global warming potential)-analyse.

Op deze pagina zal alle info over het project gebundeld worden.

Looptijd project: 01/03/2024 – 28/02/2027

Projectpartners

Contactpersoon
Maxime Versluys
maxime.versluys@pibo.be
tel. 0479/07 92 64