VZW
PIBO-Campus

Nieuwe projecten 5 februari 2021

Met de start van het nieuwe jaar zijn er ook tal van nieuwe projecten gelanceerd waaronder enkele DEMO projecten waar ook wij als PIBO-Campus aan zullen deelnemen:

DEMO Bouwstenen voor de Vlaamse sojateelt- en keten
( Praktijkpunt landbouw Vlaams-Brabant Inagro vzw Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek )

DEMO Potentieel voor eiwittransitie met veldbonen van lokale teelt
(Inagro vzw Proefhoeve Bottelare / Experimental Farm Bottelare Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)

Wij hopen hiermee de landbouwers te ondersteunen naar innovatie in alternatieve (eiwit)teelten/voederrantsoenen. 🧐

☀️☔️Maar ook droogte speelt een steeds prominentere rol in onze regio’s. Het wordt daarom ook steeds belangrijker om onze bodem weerbaarder te maken voor de huidige klimaatveranderingen. ☀️☔️

Daarom stapte wij als PIBO-campus vzw samen met Bodemkundige Dienst Van Belgie Proefcentrum voor de Aardappelteelt Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw en Hooibeekhoeve in het

DEMO project Droogtekaarten voor aardappel en maïs

💦Steeds meer toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen worden ingetrokken. Het “Integrated pest management” systeem ofwel het IPM verhaal wordt dan ook steeds crucialer. 💦
In het kader hiervan zijn wij promotor van het project

LCG-project – Toekomstgerichte IPM-systeembenadering in wintertarwe🌾

Hierbij gaan we van verschillende wintertarwerassen de ziektegevoeligheid na en het rendement van toegepaste fungicidebehandelingen.
Partners in dit project zijn Inagro vzw Proefhoeve Bottelare / Experimental Farm Bottelare Bodemkundige Dienst van België en het Landbouwcentrum granen

En als laatste project kijken we nog verder in de toekomst. 🚜🤖De agrarische sector is historisch gezien een vrij traditionele sector.🚜🤖 Er bestaat vandaag al een grote hoeveelheid (wetenschappelijk) onderzoek naar precisielandbouw of Smart Farming. De sleutel ligt in de samenhang van verschillende technologieën, zoals sensoren, GPS, robotics, ICT,͙ Maar de introductie van Smart Farming komt echter traag op gang.

PlattelandPlus – Eco²-meerwaarde door precisiedemonstratie 

Dit project gaat dieper in op deze technieken en gaan we deze demonstreren voor de landbouwers.
Dit project is een samenwerking van Boterakker vzw
Machine Coöperatie Agropolis en Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw

Volg onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven van zowel de innovatieve projecten als onze gangbare proeven 🧐