VZW
PIBO-Campus

Demonstratieproject ‘Erosiebestrijding in fijnzadige teelten’ 16 februari 2017

In het demonstratieproject ‘Erosiebestrijding in fijnzadige teelten’ werden proeven aangelegd om na te gaan welke erosiebestrijdende maatregelen gebruikt kunnen worden bij fijnzadige teelten. Het KBIVB legde in Rutten een proef aan over niet-kerende bodembewerking in cichorei. Het verloop van de proef en de ervaringen van de proefveldhouder werden gebundeld in een filmpje, dat u hier kan bekijken: