VZW
PIBO-Campus

Rondgang akkerbouwproefvelden 18 mei 2018

Programma
Verwelkoming 
Martine Peumans, coördinator vzw PIBO-campus
Wintergerst
Rassenkeuze i.f.v. ziektegevoeligheid
Nico Luyx, proefveldmedewerker vzw PIBO-Campus
Wintertarwe
– Rassenkeuze i.f.v. ziektegevoeligheid
Morgan Carlens en Jolien Bode, proefveldmedewerkers vzw PIBO-Campus

– Voorjaarstoepassing van drijfmest in wintertarwe (Interreg Leve(n)de Bodem): opportuniteiten voor mestafzet op focusbedrijven
Sander Smets, onderzoeker vzw PIBO-campus
Suikerbieten
– Bestrijding van bladziekten
– Bestrijding van insecten: actualiteiten
– Gebruik van 50% driftreducerende spuitdoppen voor onkruidbestrijding

Barbara Manderyck, projectleider gewasbescherming – KBIVB
André Wauters, projectleider zaad & rassen – KBIVB
Ronald Euben, projectleider mechanisatie, bemesting en PVBC – KBIVB 

Cichorei
Chemische en mechanische onkruidbestrijdingsproef & actualiteiten
Jos Piffet, landbouwkundige BENEO-Orafti
Jean Franc, agromanager BENEO-Orafti

Woensdag 30 mei 2018 om 13u en 19u (2 identieke sessies)
Samenkomst en vertrek aan landbouwhal (achter cafetaria)