VZW
PIBO-Campus

Provinciaal groentecongres 2018 26 februari 2018

Het Groente-InnovatieFonds, opgericht in kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat, resulteerde in 4 innovatieve projecten voor de Noord-Limburgse groentesector.

Het Groente-Innovatiefonds draagt bij aan de bestendiging en versteviging van de concurrentiepositie van de groentesector, zowel met Vlaamse als provinciale middelen. Nu het einde van het SALK-programma nadert, willen wij u informeren over de resultaten die deze projecten hebben opgeleverd.

Graag nodigen wij u uit voor het provinciaal groentecongres als afsluiting van het Groente-Innovatiefonds.

Inge Moors

Inge Moors
Gedeputeerde Landbouw en Platteland

Programma
12:15u-13:00u Voorafgaand aan het programma nodigen wij u graag uit voor een proefveldbezoek bij teler Danny Clauwers, Weerterweg 36, 3950 Bocholt
Programma
13:00u Ontvangst op de congreslocatie:
Parochiehuis Bocholt – Kerkplein 11 – 3950 Bocholt
13:30u ‘‘Belang van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat voor de Limburgse groenteteelt’
Inge Moors (gedeputeerde Landbouw & Platteland)
13:45u ‘Rassenkeuze en teelttechniek bij de productie van yacon’
Annelien Tack (onderzoeker PCG)
14:00u ‘Sturen van stikstofaanbod in de bodem: fictie of realiteit?’
Martine Peumans (coördinator PIBO-campus vzw)
14:15u Pauze
14:30u ‘Verhogen van de rendabiliteit van de Limburgse aspergeteelt door middel van druppel irrigatie en -fertigatie’
Pieter Janssens (Projectmedewerker Bodemkundige Dienst van België)
14:45u ‘Foliemanagement zorgt voor kwalitatief betere asperges’ 
Liesbeth Wachters (onderzoeker PSKW)
‘Tips voor langer verse en witte asperges na de oogst’

Ann Schenk (projectleider VCBT)
15:15u ‘Asperges telen voor een snel wijzigende markt: enkele inzichten vanuit BelOrta’ 
Luc Peeters (relatiebeheer BelOrta)
15:35u Netwerkdrink (tot 16:35u)

Inschrijven klik hier