VZW
PIBO-Campus

Veldbonen: we inventariseren knelpunten en brengen landbouwers samen 14 juli 2022

Op 1 maart 2022 ging het project ‘Veldbonen, van veld tot voer’ van start. Met dit project trachten we de importafhankelijkheid van de Vlaamse landbouw t.a.v. niet Europees eiwit in de veevoeding te reduceren en dit door meer in te zetten op lokale teelten, m.n. veldbonen.

Echter zien we in de praktijk dat, ondanks de opportuniteiten van deze teelt, de opschaling achterblijft. Om dit te stimuleren proberen we de bestaande knelpunten bij akkerbouwers en veehouders te inventariseren en dit zowel bij landbouwers die ervaring hebben met veldbonen als voor zij waarvoor dit nieuw is. Daarnaast gaan we ook op zoek naar de knelpunten bij andere ketenpartners zoals melk- en vleesverwerkers, veevoederfirma’s, handelaars, adviseurs, veredelingsfirma’s en loonwerkers. Dit wensen we te doen aan de hand van een enquête die ongeveer 10 minuten duurt. De antwoorden die u geeft worden enkel gebruikt voor het inventariseren van de knelpunten.

Enquête landbouwers

Enquête ketenpartners

Gezien de teelt meer potentieel heeft op de iets zwaardere gronden, maar de veehouders, die de veldbonen vervoederen, eerder gelegen zijn in de regio’s met lichtere gronden is het essentieel om een goede samenwerking te krijgen tussen beide partijen. Echter zien we in praktijk dat deze samenwerking moeilijk op gang komt.

Vanuit de projectgroep willen wij jullie helpen in het vinden van een afnemer of aanbieder van veldbonen. Bent u akkerbouwer en heeft u veldbonen of wenst u er in de toekomst graag te telen maar zoekt u nog een afnemer? OF bent u veehouder en zou u graag veldbonen willen voederen aan uw dieren maar vindt u momenteel niemand waarbij u deze kan aankopen? Vul dan onderstaand formulier in.

Wanneer u het formulier hebt ingevuld bezorgen we u, en enkel de andere landbouwers die het formulier ook invulden, over enkele weken elkaars gegevens zodoende dat jullie zelf rechtstreeks met elkaar contact kunnen opnemen.

Vraag en aanbod

Heeft u naar aanleiding van deze enquêtes vragen m.b.t. het project dan kan u contact opnemen met één van de projectpartners.