VZW
PIBO-Campus

Vacature projectleider adviesdienst nutriënten | verlenging sollicitatiedatum 21 september 2020

Ben je een geboren projectleider? En heb je affiniteit met de land- en tuinbouwsector en in het bijzonder met de thema’s duurzame bemesting en bodembeheer? Dan is onze vacante functie iets voor jou! Solliciteren kan tot en met 12 oktober 2020.

 

  1. De functie en zijn context

CVBB staat voor Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting.

In het kader van de organisatie van de adviesdienst nutriënten in opdracht van VLM voor de periode 2021–2024 werft CVBB een projectleider aan voor algemene coördinatie van deze adviesdienst.

De adviesdienst nutriënten focust op de begeleiding van land- en tuinbouwbedrijven met het oog op verbetering van het nutriëntenbeheer en de algemene bodemzorg op bedrijfsniveau. Deze actie kadert in het flankerend beleid, voorzien binnen het huidig mestactieplan.

De adviesdienst is opgebouwd uit een backoffice en frontoffice, waarbinnen een reeks opdrachten op vlak van kennisvergaring en -deling, communicatie en begeleiding wordt georganiseerd. Het werkgebied hierbij is Vlaanderen.

De adviesdienst wordt ingevuld door een consortium van organisaties, actief binnen het praktijkgericht onderzoek en de voorlichting in land- en tuinbouw. Deze organisaties stellen de nodige experten ter beschikking voor de uitvoering van de opdrachten.

De adviesdienst heeft nood aan een overkoepelende aansturing en coördinatie. Daartoe wordt een projectleider aangeworven die deze taak uitvoert, met de nodige administratieve ondersteuning. De voorziene startdatum is 1 januari 2021.    

 

  1. Het takenpakket

De projectleider realiseert de algemene coherentie van de dienstverlening binnen de adviesdienst, zowel op organisatorisch als inhoudelijk vlak en binnen een werking waar een groot aantal organisaties actief betrokken zijn.

De projectleider coördineert en is verantwoordelijk voor:

– het opzetten en onderhouden van de nodige ondersteunende processen en faciliteiten met betrekking tot onder meer IT, HR en financiën.

– het dagelijks beheer van de adviesdienst.

– de opmaak van het jaarlijkse werkprogramma in overleg met de stakeholders.

– de organisatie van het informatieloket voor kennisvragen vanuit de frontoffice.

– de organisatie van de vorming en inhoudelijke ondersteuning van de frontoffice.

– de ontwikkeling en verzameling van de methodieken toegepast in de frontoffice.

– de ontwikkeling en operationalisering van een digitaal platform.

– de opmaak en uitvoering van een communicatieplan en -strategie.

– de uitvoering van tussentijdse rapportages en eindrapportages.

Daartoe stuurt onze projectleider rechtstreeks een team van medewerkers aan en zet hij een managementsysteem op. Voor de praktische invulling wordt, waar relevant, ook externe expertise ingehuurd, bv. voor communicatie en het digitaal platform.

De projectleider is het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever en externe stakeholders.

 

  1. Profiel

– Je beschikt over een masterdiploma of je beschikt over evenwaardige functie-relevante ervaring.

– Je nam reeds eindverantwoordelijkheid op in de coördinatie van complexe projecten en opdrachten met betrokkenheid van een         groot aantal medewerkers en actoren.

– Basiskennis van bodem, bemesting en teelten door middel van opleiding of ervaring is een vereiste.

– Vlot communiceren en motiveren gaan je goed af. Dankzij je diplomatieke en verzoenende houding kan je mensen overtuigen. Met een gezonde portie assertiviteit ben je een goede onderhandelaar. Op cruciale momenten kan je knopen doorhakken.

– Je bent een goede peoplemanager.

– In teamverband presteer je opperbest. Je kunt dan ook goed overweg met verschillende culturen en persoonlijkheden.

– Je kan zelfstandig werken en plannen. Je kan vlot structuur brengen in grote hoeveelheden informatie. Projectdocumentatie houd je nauwkeurig bij met het oog op rapporteringen.

– Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen, en kunt die gebruiken voor dienstverplaatsingen.

 

  1. Ons aanbod

We bieden een voltijdse job met een contract van onbepaalde duur en een interessant salarispakket (niveau A).

 De standplaats is in overleg te bepalen.  

 

  1. Interesse? Solliciteer nu!

Je sollicitatiebrief en cv bezorg je ten laatste op 12/12/2020 aan het CVBB via adelheid.deleu@inagro.be.

Voor meer inhoudelijke informatie omtrent deze vacature kan je terecht bij Greet Ghekiere via greet.ghekiere@inagro.be of 0499 56 59 77. Met vragen over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij HR-medewerker Adelheid Deleu via adelheid.deleu@inagro.be.