VZW
PIBO-Campus

Uitnodiging Studieavond Aardappelen 22 januari 2018

• 19.30 uur Ontvangst en verwelkoming
Martine Peumans, PIBO
• 19.40 uur Resultaten aardappelproeven PIBO
Resultaten praktijkproeven 2017
Jolien Bode, PIBO
• 20.15 uur Effect van bladvoeding op opbrengst en nitraatresidu
Resultaten proeven 2017
Jan Bries, Bodemkundige Dienst van België
• 21.00 uur Actualiteiten in aardappelen
Bewaarproblemen, onkruidbestrijding zonder linuron, knolcyperus, 1 meter teeltvrije zone,
gewasbeschermingsapp
Kürt Demeulemeester, Inagro
• 21:30 uur Een geïntegreerde aanpak van plaag en Alternaria
Terugblik op seizoen 2017
Pieter Vanhaverbeke, PCA
• 22.15 uur Slotwoord
Kurt Cornelissen, coördinator PCA
• 22.30 uur Einde