VZW
PIBO-Campus

Studieavond voedergewassen en veehouderij 22 januari 2018

Het Landbouwcentrum voedergewassen , vzw PIBO-campus en de Vlaamse overheid – Departement Landbouw en Visserij nodigen u op dinsdag 30 januari om 19u30 uit op de studieavond voedergewassen en veehouderij te Tongeren.

Programma

19u30       Verwelkoming

 

19u45       LCV-actueel: met o.a. aandacht voor:

–          – Teeltvrije zone langs waterlopen (NIEUW)

–          – Wijzigingen bij vergroening in kader van GLB

–          – Anti-driftdoppen

                                                                Sander Palmans, coördinator PVL Bocholt

             

20u30

 

 

21u15

 

 

      Rassen korrelmaïs, Onkruidbestrijding en Schatting oogstdatum silomaïs

Nico Luyx, technisch onderzoeksmedewerker PIBO-campus

 

Leader ‘Op weg naar een efficiëntere bemesting’, Ruitzaai en Bladluizen

Jolien Bode, technisch onderzoeksmedewerker PIBO-campus

22u00       Maïs in strepen (erosiebestrijding) en Maïswortelboorder

Martine Peumans, coördinator PIBO-campus

22u45       Slotwoord

Waar-wanneer?

Dinsdag 30 januari 2018 om 19.30 uur

 

Vergaderzaal PIBO boven de cafetaria.

Sint-Truidersteenweg 323

3700 Tongeren

Organisatie en inlichtingen

vzw PIBO-campus

Sint-Truidersteenweg 323

3700 Tongeren

012/39 80 55

pibocampus@pibo.be