VZW
PIBO-Campus

Presentaties studieavond aardappelen beschikbaar 19 februari 2020

De presentaties die aan bod kwamen tijdens de studieavond aardappelen (i.s.m. PCA/Inagro) op 18 februari 2020 kan u raadplegen onder ‘Publicaties’ of via volgende links:

1. Kiemremming zonder CIPC

2. Loofdoding zonder diquat (proefveldwerking 2019)

3. Rassenproef frietaardappelen en proef met K-bladmeststoffen

4. Groeicurve Bintje en Fontane 2019

5. Precisielandbouw: variabel poten in de spuitpaden (3-jarig onderzoek)

6. Belang van gewasbescherming in aardappelen