VZW
PIBO-Campus

Infomomenten EVA-app bemestingsplanner 4 november 2021

Schrijf je hier in!

De EVA-app is een tool die origineel ontwikkeld werd door pcfruit om de fruitteler te helpen bij zijn bedrijfsvoering en administratie. Intussen werd deze uitgebreid naar de akkerbouw en groenteteelt.

Voor de akkerbouw kan de EVA-app ingezet worden als bemestingsplanner:

  • De app houdt bij elke bemesting de hoeveelheden stikstof en fosfor zowel op perceels- als op bedrijfsniveau bij. Zo kan je op ieder moment aflezen welke bemesting je nog kan uitvoeren met respect voor het milieu en de wettelijke bepalingen volgens MAP 6. In een bedrijfsoverzicht kan je in één oogopslag zien op welke percelen je onder/boven de norm zit.
  • In een schema wordt aangegeven welk perceel wanneer met welke meststof bemest werd.
  • Je kan eenvoudig plannen en opdrachten voor bemesting aan medewerkers bezorgen. In zo’n schema ziet men de te behandelen percelen, welke machine te gebruiken, welke en hoeveel meststoffen toe te passen,…
  • De applicatie maakt ook rapporten waarop alle gegevens staan die je nodig hebt voor het digitaal kunstmestregister en voor de mestbankaangifte.
  • Kant-en-klare en overzichtelijke rapporten van bemestingen kunnen opgevraagd worden

Voor de fruitteelt bezit de module, naast het plannen en registeren van bemesting, ook de mogelijkheid om te werken met gewasbescherming. Voor de akkerbouw is deze module nog in ontwikkeling, en voorlopig enkel beschikbaar voor de aardappelteelt.

  • De EVA-app berekent, rekening houdend met de recentste regelgeving, de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel die je nodig hebt om een teelt te behandelen. Tegelijk geeft de app belangrijke informatie met betrekking tot het middel, bijvoorbeeld als de werking afhankelijk is van de temperatuur. Dit is momenteel volledig actief voor de fruitteelt en in ontwikkeling voor andere teelten.

Heb je interesse om in november/december 2021 een infomoment te volgen omtrent de EVA-app? Schrijf je dan hier in! Tijdens het infomoment komt de module bemestingsplanning uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt ook de module gewasbescherming kort toegelicht. De toepassing wordt stap voor stap uitgelegd op groot scherm. Als landbouwer kan je zelf meevolgen vanop de computer in de computerklas van het PIBO. Je moet zelf niets meebrengen of voorbereiden, er zijn computers aanwezig in het lokaal.

Lijkt de EVA-app iets voor jou, dan kan je in 2022 als pilootbedrijf met de app aan de slag gaan. Je kan dit aangeven door een medewerker van PIBO/pcfruit aan te spreken na het infomoment of steeds via mail (sander.smets@pibo.be). De pilootbedrijven worden begeleid door medewerkers van PIBO en kunnen in 2022 gratis met de applicatie aan de slag!

 

Deze oproep kadert binnen de demo-projecten ‘Cross-sectorale uitrol van EVA in de plantaardige sector’ en ‘Bemesten met een plan? Ja dat kan’.  Projectpartners zijn respectievelijk Pcfruit, Inagro, PCG, PCA, PCS, PSKW, PCH, Praktijkpunt Vlaams-Brabant, en Pcfruit, PIBO-campus, PSKW, PCG, Inagro, PCA.