VZW
PIBO-Campus

Eindrapport LEADER-project ‘Blik op de bodem’ 28 juli 2020

Dit voorjaar liep het LEADER-project ‘Blik op de bodem’ af. In dit project werden precisielandbouwtechnieken gedemonstreerd m.b.t. de pH en het organisch koolstofgehalte. Op de opgevolgde proefpercelen werd ofwel een variabele toediening van kalk ofwel van groencompost gedemonstreerd. De effecten hiervan in de bodem en voor de betrokken teelten, suikerbieten en wintergerst, werden opgevolgd. De proefresultaten en conclusies kan u hier raadplegen in het eindrapport.

Ook in de toekomst blijft PIBO-Campus inzetten op demonstratie van precisielandbouwtechnieken. Zo loopt momenteel het LEADER-project ‘C-klimaat Haspengouw’ waar in aardappelen en maïs de effecten van het variabel toedienen van groencompost opgevolgd worden. Over de bevindingen van dit project wordt u via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gehouden.