VZW
PIBO-Campus

Verplichtingen betreffende gebruik biociden 16 januari 2019

Geachte land- en tuinbouwer,

Graag wensen wij u via deze weg te informeren welke verplichtingen het gebruik van biociden op uw land- en tuinbouwbedrijf met zich meebrengen. Biociden zijn stoffen en mengsels zonder directe landbouwkundige toepassing, en die tot doel hebben om schadelijke organismen onschadelijk te maken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om ontsmettingsmiddelen voor publiek, privaat of ander gebruik, maar ook houtbeschermingsmiddelen en knaagdierbestrijding kunnen hier onder vallen.

Biociden die door een intrinsiek risico gevaarlijk zijn voor het grote publiek, worden ingedeeld in het gesloten circuit. Het gebruik van biociden uit het gesloten circuit is gebonden aan een jaarlijkse melding bij het FOD Volksgezondheid vóór 31 december. Voor dit jaar is de bevestigingstermijn verlengd tot 31 januari 2019. Deze melding staat los van uw fytolicentie.

Aanmelden kan via www.circuitbiocide.be waar u ook een lijst van toegelaten biociden kan terug vinden. Onze Limburgse praktijkcentra – pcfruit, PVL en PIBO-campus – informeren u graag bijkomend indien u verdere vragen heeft.

Met vriendelijke groet,
Inge Moors, gedeputeerde land- en tuinbouw