VZW
PIBO-Campus

Presentaties Studienamiddag bemesting 25/10/’19 beschikbaar 28 oktober 2019

De presentaties die aan bod kwamen tijdens de Studienamiddag bemesting op 25/10/’19 kan u raadplegen onder ‘Publicaties’ of via volgende links:

Belang van organische stof en bemesting

Precisiebemesting en voorjaarstoepassing van drijfmest in wintertarwe

Duurzaam gebruik van dierlijke mest

Dikke fractie als boost voor organische stof