VZW
PIBO-Campus

Presentaties studieavond veehouderij & voedergewassen beschikbaar 29 januari 2020

De presentaties die aan bod kwamen tijdens de studieavond veehouderij & voedergewassen op 28 januari 2020 kan u raadplegen onder ‘Publicaties’ of via volgende links:

LCV-actueel

Onkruidbestrijding in maïs

Duurzame keuze korrelmaïsrassen

Maïs telen zonder mesurol (methiocarb) en thiram: wat zijn de gevolgen?

Gebruik van dikke fractie en andere beschikbare organische meststoffen