VZW
PIBO-Campus

On-line proefveldrondgang 18 juni 2021 26 mei 2021

Op vrijdagavond 18 juni 2021 organiseert PIBO-Campus haar jaarlijkse proefveldrondgang. O.w.v. de geldende coronamaatregelen zal de rondgang on-line plaatsvinden onder vorm van een webinar. Iedereen kan vrij deelnemen. Deze vorming komt niet aanmerking voor verlenging van de fytolicentie.

U kan het webinar herbekijken:

Begeleidende brochure:

Brochure rondgang 2021


Programma:

Verwelkoming (19u30)

Door Damien Xhonneux – coördinator PIBO-Campus

Suikerbieten

Door André Wauters – projectleider en expertise zaad & rassen KBIVB

 • Bladluisbestrijding in de bietenteelt
 • Situatieschets 2021

Door Erwin Boonen – directeur landbouwgrondstoffen Tiense Suikerraffinaderij 

 • Economische stand van zaken/vooruitzichten

Wintergerst 

Door Sander Smets – onderzoeker PIBO-Campus 

 • Rassenkeuze i.f.v. ziektegevoeligheid
 • Actualiteiten

Wintertarwe

Door Jolien Bode – technisch proefveldmedewerker PIBO-Campus 

 • Rassenkeuze i.f.v. ziektegevoeligheid
 • Actualiteiten

Cichorei 

Door Jos Piffet en Kristof Vrancken – landbouwkundigen Beneo-Orafti

 • Algemene bespreking cichorei voorjaar 2021
 • Schietersproef, grondbewerkingsproef en herbicidenproef
 • Geïntegreerde onkruidbestrijding
 • Actualiteiten

Demonstratieproject ‘Droogtekaarten voor aardappelen’

Door Femke Moors – onderzoeker PIBO-Campus 

 • Toepassing van droogtekaarten in aardappelen