VZW
PIBO-Campus

Groente-InnovatieFonds zoekt opnieuw innovatieve projecten ter versterking van het Limburgse tuinbouwpotentieel 12 maart 2015

In termen van productie en verwerking speelt de groenteteelt een grote en belangrijke rol in de Limburgse tuinbouw. Limburg heeft er dan ook alle baat bij haar concurrentiepositie te verstevigen en het economisch belang van deze sector te vrijwaren. Innovatief ondernemerschap dat inzet op het verbeteren van teeltprocessen, nieuwe teelten of teeltvormen en het optimaliseren van verwerkingsprocessen en vermarkting kan hier in belangrijke mate toe bijdragen. “Om dit te stimuleren is vorig jaar in het kader van het SALK-uitvoeringsplan het Groente-InnovatieFonds (GIF) opgericht”, aldus gedeputeerde voor Landbouw Inge Moors. “Na de eerste projectoproep van vorig jaar wordt vandaag een nieuwe oproep gelanceerd om met de resterende middelen nieuwe innovatieve projecten te ondersteunen.”

persbericht GIF oproep 2015

Bekijk hier ook het reglement voor de GIF-projectsubsidie