VZW
PIBO-Campus

Demodag 20/09 Bodem in kaart: praktische meerwaarde van precisielandbouw 8 september 2017

Inge Moors, voorzitter van PIBO-Campus vzw, nodigt u uit voor een studienamiddag precisielandbouw:

Bodem in kaart: Praktische meerwaarde van precisielandbouw
Kennismaking met bodemscanners en drones.

Programma:
14.00 u.: Verwelkoming
14.15 u.: Precisielandbouw

Wat kunnen we leren van bodemscanners en drones? Aan de hand van een uiteenzetting en een bezoek aan ons proefperceel wordt er dieper ingegaan op de mogelijkheden van precisielandbouw ten voordele van de landbouwer.
Bij het bezoek aan het proefperceel wordt o.a. aan de hand van een profielput de resultaten van de bodemscanner en drone geverifieerd en besproken.

16.15 u.: Terugkeer naar PIBO voor een drankje
Sprekers: Jill Dillen (Bodemkundige Dienst van België), Yves Lantin (DIDEX), Koen Vrancken (vzw PIBO-campus)

Met medewerking van:
Bodemkundige Dienst van België, Didex, Agrometius, Interreg, PIBO (school), Provincie Limburg, ADLO, Departement Landbouw en Visserij, vzw PIBO-campus