VZW
PIBO-Campus

Pilootbedrijven voor het gebruik van een bemestingsapp gezocht 3 oktober 2017

Pilootbedrijven voor het gebruik van een bemestingsapp gezocht

In het kader van het LEADER Project Kempen en Maasland “Aanpak van nitraatproblematiek” zijn we op zoek naar 20 pilootbedrijven die deze app gedurende 2 jaar willen gebruiken en die hun ervaringen met de app wensen te delen met de sector gedurende de seizoenen 2018 en 2019. Wij begeleiden je bedrijf door de app ter beschikking te stellen, een opleiding te geven en advies te geven omtrent het gebruik van bemesting. Wij gaan ervan uit dat je bereid bent ons inzage te geven in welke teelten je welke meststoffen gebruikt. Voorts wensen wij dat je ons op de hoogte zal houden van eventuele problemen en bereid bent om deel te nemen aan demonstratie-activiteiten. Interesse? Gelieve te reageren vóór 15 november 2017 via kim.koopmans@pcfruit.be of lore.luys@pvl-bocholt.be of martine.peumans@pibo.be of  tel. 011-69 71 34.