VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

LEADER: C-klimaat Haspengouw

 

Na verschillende problematische jaren in de landbouwsector ten gevolge van het steeds droger wordende klimaat in combinatie met extreme weersomstandigheden (hevige onweders bijvoorbeeld) is het duidelijk dat goed bodembeheer meer dan ooit de aandacht verdient. Een van de werkpakketten zal dan ook aandacht hebben voor sensibilisering rond bodemkwaliteit, aangezien de databank van de Bodemkundige Dienst van België vzw uitwijst dat er nog ruimte is voor verbetering. Bovendien zal ook de kans aangegrepen worden om landbouwers vertrouwd te maken met precisielandbouwtechnieken die hier vandaag toe kunnen bijdragen, zoals het variabel toedienen van compost rekening houdend met de variatie in organische stof binnen een perceel. Dit zal gebeuren aan de hand van de opvolging van verschillende demopercelen in samenwerking met landbouwers uit de regio (bodemanalyses, bodemscan, opstellen pF-curve, variabele toediening van compost, bepaling gewasopbrengst), zodat zij met eigen ogen de resultaten hiervan zien en deze technieken kunnen beoordelen en eventueel toepassen in hun bedrijfsvoering.

 

Projectpartners: PIBO-campus vzw, Bodemkundige Dienst van België, Boerenbond, Vlaamse Landmaatschappij

Looptijd project: 1/11/2019 – 30/4/2022

Gebied: Haspengouw

Met de steun van ELFPO