VZW
PIBO-Campus

Pagina afdrukken

VLAIO: BYDV-predictor: naar een geïntegreerde aanpak van het gerstvergelingsvirus in wintergranen

Situering project

Het project heeft als doelstelling een geïntegreerde beheersingsstrategie voor het gerstvergelingsvirus (BYDV) uit te werken. Deze IPM-aanpak moet graantelers meer houvast geven bij het nemen van bestrijdingsmaatregelen en de efficiëntie ervan verhogen. Daartoe zal binnen de context van het project een beslissingsondersteunend adviessysteem worden uitgewerkt. Dit adviessysteem zal steunen op volgende pijlers: (1) een regionaal detectieplatform voor het vaststellen van de virulentie van graanbladluizen; (2) een holistisch model dat de bladluisdruk voorspelt bij de opkomst van de wintergranen in het najaar; (3) een stochastisch model gesteund op weersvariabelen die de dynamiek (duur cycli, reproductie, mobiliteit,…) van bladluizen in wintergraangewassen weergeeft; (4) informatie over rassengevoeligheid/-tolerantie, teelttechnische beheersingsmaatregelen en oordeelkundig gebruik van insecticiden.

De onderzoekactiviteiten tijdens het project zullen tevens inzicht brengen in de rol van zomerwaardgewassen (i.e. maïs en grassen) en opslagplanten op de aanwezigheid van bladluizen en BYDV in wintergranen, de samenstelling van de BYDV populatie in Vlaanderen en het belang ervan voor transmissie en beheersing, de impact van bestrijdingsmaatregelen voor wintergraanluizen op de populatie van natuurlijke vijanden en de eventuele aanwezigheid van resistentie/tolerantie bij bladluizen t.a.v. de diverse werkingswijzen van insecticiden. Tevens zullen naast de installatie van detectieplatforms voor het vaststellen van virulentie bij bladluizen screeningsmethodieken ontwikkeld worden om op een objectieve wijze rasresistentie, resp.-gevoeligheid voor BYDV vast te stellen.

Het project zal focussen op alle wintergranen (vooral tarwe en gerst, maar er zullen ook observaties in triticale en spelt gebeuren). Wat betreft de bladluissoorten zal het project vooral focussen op  Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae en Metopolophium dirhodum maar ook de rol van  Rhopalosiphum maydis bij de overdracht van BYDV naar onze wintergranen zal onderzocht worden.

Werking PIBO-Campus

  • Opbouwen dataset door veldwaarnemingen op 3-5 graanpercelen m.b.t. bladluizen en virusoverdracht gekkopeld aan weers-, perceels- en teelttechnische gegevens.
  • ELISA BYDV detectienetwerk bouwen (o.l.v. UGent)
  • Aanleggen van 1 veldproef per groeiseizoen gedurende de projectduur om de invloed van teelttechnische maatregelen en insecticiden op het voorkomen van BYDV te bestuderen en te kwantificeren
  • Actief deelnemen aan de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend adviessysteem voor de beheersing van BYDV zoals beschreven in het projectvoorstel
  • Deelnemen aan meetings van het projectconsortium (max. 4 per jaar) en van de gebruikersgroep (min. 1 per jaar)

Looptijd project

1 januari 2018 – 31 december 2021