VZW
PIBO-Campus

Over PIBO Campus

PIBO-Campus is gelegen in Tongeren op dezelfde locatie als de gelijknamige secundaire school. PIBO-Campus is gespecialiseerd in de aanleg van praktijkproeven in akkerbouw. Het onderzoek richt zich op teelttechniek en rassenonderzoek zowel in de traditionele als in de biologische landbouw. Via projectwerking worden nauw verbonden onderwerpen onderzocht zoals erosiebestrijding, implementatie van nieuwe teelten (bv. soja) en verbetering van de waterkwaliteit d.m.v. begeleiding en voorlichting in bemesting. Naast akkerbouw liggen er ook demonstratieve proeven aan in fruit- en sierteelt.

Verder is vzw PIBO-Campus door het Ministerie van Mobiliteit erkend als opleidingscentrum voor het organiseren van de rijlessen en het praktisch examen tot het behalen van het G-rijbewijs.

 

Afbeelding1